Geran NBOS 8: UNIVERSITY COMMUNITY TRANSFORMATION CENTRE (UCTC)

uctc POSTER

Kementerian Pendidikan Tinggi menyediakan peruntukan bagi pelaksanaan projek di bawah NBOS iaitu Geran Pusat Transformasi Universiti Komuniti. Sehubungan itu, satu taklimat berkenaan geran ini oleh Pejabat Jaringan Industri & Masyarakat (BJIM) akan diadakan seperti berikut :-

1) KAMPUS KESIHATAN
TARIKH : 28 JANUARI 2018, AHAD
MASA : 10:00 PAGI – 12:30 TENGAHARI
TEMPAT : DEWAN KULIAH 8

2) KAMPUS KEJURUTERAAN
TARIKH : 29 JANUARI 2018, ISNIN
MASA : 9:00 – 11:00 PAGI
TEMPAT : DEWAN SEMINAR, BANGUNAN PENTADBIRAN

3) KAMPUS INDUK
TARIKH : 29 JANUARI 2018, ISNIN
MASA : 3:00 –5 :00 PETANG
TEMPAT : BILIK MESYUARAT III, CANSELORI II, ARAS 2