Syarahan Umum Pelantikan Profesor, 21 Oktober 2018

cc0249cc 10bc 48fe 8428 31dd3b509548

Professor Dr. Zainul Ahmad Rajion (Pengimejan dan Percetakan 3D); Professor Dr. Adam Husein (Penggantian Yang Hilang); Professor Dr. Rozita Hassan (Kraniofasial Ortodontik)