Local Entrance Requirement

 STPM  MATRIKULASI  DIPLOMA/SETARAF -IB, AUSMAT, A LEVEL DAN LAIN-LAIN

Memenuhi Syarat Am Universiti serta

KEPERLUAN KHAS PROGRAM

i. Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.50.

DAN

ii. Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00 ) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut :

•Biology
• Chemistry
• Physics / Mathematics T

DAN

iii. Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam lima (5) mata pelajaran berikut:

• Biologi • Kimia • Fizik
• Matematik / Matematik Tambahan
• Satu (1) mata pelajaran lain

DAN

iv. Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam MUET.

DAN

v. Cemerlang dalam penilaian temuduga

 

 

 

 

 

Memenuhi Syarat Am Universiti serta

KEPERLUAN KHAS PROGRAM

i. Lulus Matrikulasi / Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.50.

DAN

ii. Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mana-mana tiga (3) mata pelajaran berikut:

• Biology
• Chemistry
• Physics / Mathematics

DAN

iii. Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam lima (5) mata pelajaran berikut:

• Biologi
• Fizik
• Kimia
• Matematik / Matematik Tambahan
• Satu (1) mata pelajaran lain

DAN

iv. Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam MUET.

DAN

v. Cemerlang dalam penilaian temuduga

 

 

 

 

 

 

Memenuhi Syarat Am Universiti serta

KEPERLUAN KHAS PROGRAM

Memiliki Diploma/Setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.50 atau gred yang setara dengan PNGK 3.50.

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B dalam mata pelajaran berikut:

• Biologi
• Kimia
• Fizik / Matematik

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam lima (5) mata pelajaran berikut:

• Biologi
• Fizik
• Kimia
• Matematik / Matematik Tambahan
• Satu (1) mata pelajaran lain

ATAU

Mempunyai kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya dan diperakukan oleh Senat Universiti.

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam MUET atau IELTS band 6.0 atau TOEFL skor 550.

DAN

Cemerlang dalam penilaian temu duga