header website2 02

SH3/21/RU/HUSM/P/341(S) - Membekal, Menghantar Dan Memasang Alat Ganti Bagi "Digital Imaging Sensor Gendex" Ke Pusat Pengajian Sains Pergigian Universiti Sains Malaysia Kampus Kesihatan 16150 Kubang Kerian Kelantan

No. Sebutharga   SH3/21/RU/HUSM/P/341(S)
Nama Sebutharga Membekal, Menghantar Dan Memasang Alat Ganti Bagi "Digital Imaging Sensor Gendex" Ke Pusat Pengajian Sains Pergigian Universiti Sains Malaysia Kampus Kesihatan 16150 Kubang Kerian Kelantan
Tarikh Tutup  19 Julai 2021
Tempat
Bahagian Pentadbiran,
Pusat Pengajian Sains Pergigian,
Kampus Kesihatan, Universiti Sains Malaysia,
16150 Kubang Kerian, Kelantan
Jenis Sebutharga  Bekalan
Kelayakan  Bumiputra/Bukan Bumiputra
Tarikh Pelawa  12 Julai 2021
Sebutharga hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan ditulis sebelah atas kiri sampul nombor rujukan sebutharga dan dimasukkan ke dalam peti tawaran (seperti alamat di atas) sebelum tarikh tutup sebutharga.
 
 

icon email1icon studentemailicon staficon sdppkticon elearnicon edocicon healthdataicon amsicon campusonlineicon sppli dental

 Copyright ©2023 School Of Dental Sciences, Universiti Sains Malaysia
Best viewed using Mozilla Firefox / Chrome browser with resolution of 1024 x 768 pixel.
    Copyright © School of Dental Sciences, USM | Last Updated on 01/02/23.
 
117140